Nowy model profilomierza - KIC SPS

Nowy model profilomierza - KIC SPS

Kluczowe cechy:
– Wbudowany akumulator
– Opcjonalne połączenie bezprzewodowe transmisja danych WiFi
– Lekka wytrzymała obudowa
– Kompatybilny z KIC RPI, PROBOT, Vision2

Więcej informacji w zakładce Profilomierze

Rama pomiarowa do reflow - Smart Reflow Analyzer

Rama pomiarowa do reflow - Smart Reflow Analyzer

Kluczowe cechy:
– Pomiar HTI – Heat Transfer Indeks dla każdej ze stref. Rama mierzy transfer ciepła, nie tylko temperaturę. Weryfikacji jest poddawana cała strefa: grzałka, wentylator, przepustowość kanałów.
– Laserowy pomiar prędkości transportu
– Wbudowany rejestrator – rama jest niezależnym urządzeniem

Więcej informacji w zakładce Akcesoria

  • Automatyczne profilowanie dla każdego produktu
  • Eliminacja pomiarów weryfikacyjnych
  • Automatyczne tworzenie wykresów SPC
  • Identyfikowalność procesu dla każdego produktu
  • Łatwość obsługi

KIC 24/7 Wave arkusz danych

 

Gwarancja wolna od ryzyka Wszystkie produkty KIC są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wartość i szybki zwrot kosztów dzięki usprawnieniu procesu termicznego. Inwestycja w produkt KIC to krok w kierunku całkowitej kontroli procesu i zarządzania jakością. Wszystkie produkty KIC są objęte bezwarunkową gwarancją zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni.

Dostępne Usługi

  • Pomoc techniczna
  • Instalacja i konfiguracja
  • Wsparcie aplikacyjne
  • Obsługa sprzętu
  • Gwarancja

Automatyczne Profilowanie Termiczne Agregatów Lutowniczych – KIC 24/7 Wave

KIC 24/7 Wave wprowadza innowacyjny poziom automatyzacji procesu lutowania falowego: całodobowy monitoring, wykresy SPC, analiza, dokumentacja i identyfikowalność produkcji – Wszystko w jednym, łatwym w użyciu produkcie. Ciągłe śledzenie odbywa się w tle, nie przerywając produkcji. Dane procesowe w czasie rzeczywistym umożliwiają inżynierom i menedżerom podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących ograniczenia kosztów i kontroli jakości.

Automatyczne Profilowanie Termiczne Agregatów Lutowniczych

KIC 24/7 Wave zawiera dwie sondy pomiarowe ( w każdej 14 termopar), zainstalowane wewnątrz maszyny do lutowania falowego na poziomie produktu. Sondy przeprowadzone są przez strefy podgrzewania wstępnego i zbierają dane procesowe w czasie rzeczywistym. KIC 24/7 Wave wykorzystuje te dane do automatycznego obliczania profilu podgrzewania dla każdego produkowanego produktu. Ponadto temperatura wanny lutowniczej i prędkość przenośnika są stale monitorowane. Dzięki tej automatyzacji eliminuje się potrzebę okresowych pomiarów weryfikacyjnych.

Automatyczne Tworzenie Wykresów SPC

Dane procesowe są automatycznie umieszczane na wykresach dla wszystkich krytycznych parametrów procesu: maksymalna temperatura podgrzewania wstępnego, czas wygrzewania, nachylenie, temperatura fali itp. Dane są wykreślane na wykresach kontrolnych w czasie rzeczywistym, a zdolność procesu (Cpk) jest obliczana dla każdej specyfikacji. Każde przekroczenie procesu poza limitami kontrolnymi lub zdefiniowaną wartością Cpk wywoła ostrzeżenie. Tworzony jest także wykres współczynnika okna procesu (PWI), który pokazuje Cpk w czasie rzeczywistym dla całego procesu podgrzewania wstępnego. Każdy proces spoza specyfikacją (PWI jest ponad 100%) natychmiast wywoła alarm, który może wyłączyć transporter przed piecem. Zautomatyzowane SPC w czasie rzeczywistym pomaga zidentyfikować potencjalne wady przed ich wystąpieniem.

Automatyczna Identyfikowalność Procesu

KIC 24/7 Wave zapewnia pełną identyfikowalność procesu. Wszystkie dane procesowe i ich dopasowanie do okna procesu są automatycznie rejestrowane i przechowywane dla każdego produktu i mogą być przeglądane w dowolnym momencie w przyszłości. W połączeniu z opcją odczytu kodów kreskowych dane procesowe dla każdego produktu są automatycznie powiązane z numerem seryjnym produktu.